Dan polja strnina

ПССС Књажевац: Како закупити државно пољопривредно земљиште?

Друштво Пољопривреда

Из Пољосервиса Књажевац подсећају пољопривреднике како да закупе земљиште у државној својини. То право могу остварити физичка и правна лица која су носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава уз испуњавање додатних законских услова у зависности од основа закупа и коришћења за који су заинтересовани.

Пољопривредно земљиште у државној својини се даје у закуп и на коришћење по основу права пречег закупа и путем јавног надметања, подсећа Драган Колчић, дипломирани инжењер агроекономије.

– Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта могу остварити: лица која су власници система за наводњавање, одводњавање рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године, као и лица која су власници домаћих животиња и власници односно закупци објекта за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину – додаје Колчић.

Poljoservis

Како би физичко или правно лице остварило право пречег закупа државног пољопривредног земљишта, потребно је да се пријави на јавни позив који расписује јединица локалне самоуправе. Јавни позив за доказивање права пречег закупа за наредну агроекономску годину расписује се сваке године до 30. јуна текуће године, а пријаве на јавни позив са потребном документацијом достављају се најкасније до 31. октобра јединици локалне самоуправе, након чега се расписује оглас.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу има физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа, а неки од услова су и да је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта или да се његова парцела граничи са земљиштем у државној својини које жели да закупи. У првом кругу могу учествовати и правна лица, која поред осталих услова, у власништву имају најмање 10 хектара у области у којој желе да закупе земљиште.

selo, polje, njiva

У другом кругу за учествовање на јавном надметању постоји само један услов, а то је да пољопривредник има регистровано пољопривредно газдинство најмање три године. Дакле, у другом кругу је целокупно државно земљиште које већ није у закупу доступно свим пољопривредницима, без обзира на то где су регистровани.

У циљу привођења намени запуштеног пољопривредног земљишта у државној својини које није било коришћено најмање последње три агроекономске године, Закон прописује могућност да се ово земљиште да на коришћење без накнаде лицима која имају регистровано пољопривредно газдинство на период до пет година, уз обавезу пољопривредника да то земљиште стави у функцију пољопривредне производње.
Након истека тог периода Закон даје могућност да се продужи период коришћења овог земљишта до 25 година под условом да се на истом земљишту обавља пољопривредна производња за површине мање од 10 хектара, односно под условом да корисник добије одобрење Министарства за инвестиционе радове на истом земљишту за површине веће од 10 хектара.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

3 × 2 =