Импресум

SOKOPRESS

Уписан у регистар медија под редним бројем IN000679, у форми Самостална електронска издања интернет портали

Оснивач: Друштво за информисање „Ал прес” д.о.о. Алексинац, Књаза Милоша 114/17

Директор: Јелена Радовановић

Главни и одговорни уредник: Нинослав Миљковић

Редакција:

Катарина Петровић

Кристијан Ђорђевић

Марко Божиновић

Сарадници:

Оливера Денић

Александра Јаковљевић

Весна Јанковић

Ана Наумовски

Контакт: sokopres@gmail.com; 018/ 808 – 344, 060/ 380-83-44