Ризици на пољопривредном газдинству

Пољопривреда

Ризик је увек био важан у пољопривреди због варијабилности производње: време, инсекти и болести могу утицати на производњу. Пољопривредници не могу увек да произведу планирану количину, стога се управљању ризиком мора увек поклањати дужна пажња.

Лоше управљање ризицима доводи често до банкрота многих фарми, неопходности да се тражи додатнп запослење ван газдинства како би се очувало газдинство или чак до самоубиства. Ови проблеми су важни фармеру и могу га скупо коштати ако се десе. Неки се не могу спречити, али њихов утицај на фарму се може контролисати.

– Суша смањује приносе;
– Цене свиња се смањују до изразито ниског нивоа;
– Висока задуженост доводи фармера у неприлике;
– Сејалица се поквари током сетве;
– Пољопривредник поломи руку силазећи са трактора;
– Развод супружника на фарми;
– Радник на фарми се запосли у локалној фарми;
– Стока угине због поплаве;
– Закон о загађењу почиње да се примењује;
– Фармер је тужен због неких повреда радника на фарми.


Финансијски ризик

Ризик који проистиче из могућности отплате узетог зајма од банке:

– Варијабилност каматне стопе;
– Заинтересованост банак за давањем зајма;
– Промена вредности кредитне залоге;
– Промена финансијске ситуације на газдинству.


Како да управљамо ризицима:

– Стабилне линије производње;
– Диверзификација;
– Осигурање;
– Додатни капацитети производње;
– Плаћање закупа удеом у производњи;
– Услуге механизацијом и услужни тов;
– Уговарање набавке инпута.

Управљање ризиком је незамисливо без добре евиденције. Добра евиденција не значи сама по себи управљање ризиком. Добри подаци омогућавају разумевање критичног финансијског резултата.

Драган К. Колчић, дипл.инж.агроекономије
ПССС Књажевац

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

twenty − 1 =