Održana 33. sednica SO Sokobanja

Društvo Politika

Na juče održanoj sednici Skupštine opštine Sokobanja, odbornici su većinom glasova usvojili Plana razvoja opštine Sokobanja za period 2022-2030. godine. Marija Žikić, izvestilac po ovoj tački, rekla je da se izradi nacrta plana pristupilo veoma ozbiljno. U izradi ovog dokumenta učesvovale su tri radne grupe i to za urbani razvoj, ekonomski razvoj i društveni razvoj.

Članovi radnih grupa su bili predstavnici javnih sektora, opštinske uprave, svih javnih institucija sa teritorije opštine, kako onih čiji je osnivač lokalna samouprava tako i onih čiji je osnivač Republika, kao i predstavnici privatnog sektora i civilnog sektora. Kroz jedan široki koncenzus napravljen je nacrt dokumenta. Kroz proces konsultacija održano je pet različitih sastanaka i postoji izveštaj o tome objavljen na sajtu Opštinske uprave a nakon toga u skladu sa zakonom sprovedena je i javna rasprava u trajanju od 15 dana gde su svi građani Sokobanje mogli da dostave svoje primedbe i sugestije.

Sve pomenuto nadgledalo je kordinaciono telo koje su činili predsednik Skupštine opštine, predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, određeni većnici  i rukovodioci svih odeljenja u opštinskoj upravi.

Odbornici su doneli odluku i o osnivanju Kulturnog centra “Sokobanja”. Izvestilac po ovoj tački Marija Jovanović rekla je da se zbog ukazane potrebe odnosno velikog broja kulturnih dešavanja u Sokobanji, posebno u letnjem periodu, javila potreba za formiranjem Kulturnog centra.

– Izmenom zakona Turistička organizacija ne može da se bavi kulturnim radom iz tog razloga kulturnim sadržajima je počela da se bavi Narodna biblioteka “Stevan Sremac” što se nije pokazalo dobrim rešenjem s  obzirom na mali broj radnika. Zato smo doneli odluku da formiramo jednu ustanovu kulture koja bi se isključivo bavila kulturnim sadržajima i gazdovala svim objektima gde će se takvi događaji dešavati, dakle zgradom bioskopa, Letnjom pozornicom “Vrelo” i legatom koji trenutno nije u funkciji. Odlukom o osnivanju ovog centra ispoštovane su sve zakonske regulativei formiran je privremeni upravni i nadzorni odbor – rekla je između ostalog izvestilac Jovanović.

Do imenovanja direktora, poslove i ovlašćenja direktora obavljaće v.d. direktora Daliborka Stevanović iz Aleksinca.

Snežana Radovanović, šefica odborničke grupe SPS pozdravila je odluku o formiranju Kulturnog centra jer je prema njenim rečima to bilo neophodno i dodala da veruje da će ovaj centar unaprediti kulturni život Sokobanje.

– Ono što u ovoj odluci mene buni kao stanovnika Sokobanje, to je da mi pod znacima navoda nemamo ljude iz Sokobanje koji će se baviti kulturom. Sigurna sam da u našoj sredini imamo kadrove koji bi mogli da vode ovu ustanovu kulture, prosto mi nelogično dođe da kadrovi iz Aleksinca budu vršioci dužnosti. Molim vas  da sagledamo tu situaciju i kad bude raspisan konkurs za direktora nađemo najbolje rešenje iz Sokobanje – istakla je Radovanović.

Ivana Filipović zamenica predsednika Skupštine sa druge strane smatra da je gospođica Stevanović iz Aleksinca dobro rešenje za početak jer ima dosta iskustva s obzirom da se u opštini Aleksinac održavaju značajne kulturne manifestacije sa tradicijom.

Doneta je odluka i o prosečnim  cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Sokobanja. Na teritoriji opštine Sokobanja određene su 4 zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delom opštine Sokobanja, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to I, II, III i IV zona, s tim da je I zona utvrđena kao najopremljenija zona.

Većinom glasova na jučerašnjoj sednici doneta je i odluka o poveravanju prava korišćenja prirodno lekovitog faktora u Sokobanji u količini od 0,7l/s. privrednom društvu „BANBUS“ doo Obrenovac . Naknada za utrošeni prirodni lekoviti faktor utvrđuje se prema količini iskorišćenog prirodnog lekovitog faktora u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje

naknada za korišćenje javnih dobara. Na osnovu količine utrošenog prirodnog lekovitog

faktora i propisane cene naknade za korićenje prirodnog lekovitog faktora zaduženje za isplatu naknade odrediće se rešenjem Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Odbornici su većinom glasova usvojili i Programe poslovanja JKP “Napredak” i JP”Zelenilo” za period od 01. januara do 30. septembra 2022. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

two + twenty =