Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo kod vinove loze

Poljoprivreda

U mnogim vinogradima došlo je do pojave simptoma zlatastog žutila (crvenila vinove loze). Uzročnik ove bolesti je mikroorganizam sličan bakteriji, fitoplazma. U zavisnosti od sorte različiti su simptomi: žuti listovi kod belih sorti ili crveni (ljubičasti) kod crnih sorti. Kasnije, listovi zadebljaju, uvijaju obode na dole i krckaju pod rukom kada se gužvaju. Grožđe je lošeg kvaliteta, čokoti slabo odrvenjavaju i skloni su izmrzavanju.

Boja se javlja postepeno, između nerava uz pojavu nekroze. U proleće, pregledom vinove loze na zaraženim čokotima pojedini pupoljci kasnije kreću. Grožđe je lošijeg kvaliteta, a u zavisnosti od vremena pojave može doći i do sušenja bobica.

Prouzrokovač bolesti se prenosi uglavnom insektom, cikadom Scaphoideus titanus ili sadnim materijalom. Ženka polaže jaja, na starijim lastarima vinove loze, u septembru. A krajem maja pile se larve i hrane na naličju lista, tokom juna. Imago (odrasli insekt) se javlja u julu i nastavlja sa ishranom. Uz ishranu insekt usisava i fitoplazmu i tek oko mesec dana inkubacije u insektu patogen može da se prenese na zdrav čokot. Na zaraženom čokotu simptomi se ispoljavaju naredne ili tek druge godine.

Postoji niz preventivnih mera borbe protiv ove bolesti, a svodi se na sprečavanje širenja vektora fitoplazme, cikade Scaphoideus titanus. Nema efikasnog preparata za suzbijanje mikoplazme. Tokom vegetacije treba vršiti redovni, vizuelni pregled kako bi se reagovalo na vreme u slučaju pojave mikoplazme. Obavezno je krčenje zaraženih čokota i suzbijanje vektora u periodu od kraja maja do kraja juna.

Tretirati dva do tri puta kontaktnim insekticidima (Talstar u konc. 0,05%, Decis, Polux u konc. 0,03%, Fastac u konc. 0,015%, Grom 0,03%, Nurel 0,1%, Elisa 0,06% i dr.). Po pojavi simptoma bolesni čokoti se uništavaju kao i napušteni vinogradi i divlja loza u okruženju.

Živorad Jovanović (Poljoservis Knjaževac)

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

14 + 5 =