„Biljkina Struga” na javnoj raspravi

Društvo

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta „Biljkina Struga”, površinskog kopa rudnika „Soko”, održana je u maloj sali SO Sokobanja. Nosilac projekta preduzeće JP PEU „Resavica” podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na pomenutu studiju.

Nakon što je studija stavljena na javni uvid, održana je i javna rasprava kojoj su prisustvovali predstavnici nosioca projekta, obrađivača studije i predstavnik MZ Čitluk u svojstvu zainteresovane strane, koja za sada nije imala nikakve primedbe u vezi sa pomenutom studijom.

Organizacije i pojedinci primedbe i mišljenja mogu podneti i nakon održane javne rasprave i to u pisanom obliku, a dostavljaju ih Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Resorno ministarstvo je obrazovalo tehničku komisiju koja razmatra studiju, a uzima u obzir i eventualne primedbe građana prilikom donošenja predloga odluke da li studija dobija saglasnost ili se šalje na doradu i dopunu.

Kada studija bude ocenjena pozitivno od tehničke komisije, koju je obrazovalo nadležno ministarstvo, ona dobija rešenje o saglasnosti i projekat može da se realizuje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

20 − 20 =