poljoprivredno-gazdinstvo

Вођење књиговодства и евиденције на пољопривредном газдинству

Пољопривреда

Мали број регистрованих пољопривредних газдинстава води евиденцију о трошковима које остваре у разним производњама којима се баве, као и приходе који остваре, који би могли да дају слику биланса стања и успеха на газдинству. За сада пољопривредни произвођачи нису дужни да воде евиденцију на свом газдинству, а они малобројни који воде укључени су у ФАДН систем вођења евиденције.

Препорука је да се полако почне са вођењем евиденције.

Линије производње: сточарство, воћарство, ратарство, виноградарство су специфичне и требало би да се за сваку линију производње посебно воде приходи и расходи, како би се добила права слика остварења добити на пољопривредном газдинству. Међутим на газдинствима има и других трошкова и прихода који се и не разграничавају, па долази и до ситуација да се и такви трошкови и не воде, као и други остварени приходи. Рад пољопривредних произвођача се скоро никада не рачуна као и његова процена и удео у трошковима.

Сматра се да рад на индивидуалном газдинству не треба процењивати јер га ни сами пољопривредни произвођачи не процењују. Они стварно не врше процену свог рада, али итекако воде рачуна колико ће зарадити на свом газдинству, када доноси одлуку о томе колико ће свој рад уложити на сопственом газдинству, а те количине зависе од врсте производње коју ће она имати, као и које ће количине рада пласирати ван свог газдинства.

Уколико се саставља калкулација на газдинству, треба ценити и унети и трошкове рада исто као што се воде и уносе на великим пољопривреднм газдинствима. Мања пољопривредна газдинства другачије процењују свој рад. То се види из ситуације да се на мањим пољопривредним газдинствима производе и оне културе које су мање рентабилније. Обим рада, који мањи пољопривредни произвођачи улажу у своје газдинство као и сопствена процена рада зависе од разних чинилаца. Неки од чинилаца имају објективни карактер (не зависе од воље пољопривредних произвођача и ситних газдинстава), док неки чиниоци су чисто субјективни и често су повезани са породицом. Познавањем ових чинилаца омогућава да се боље разуме организација ситних пољопривредних газдинстава.

Израчунавање покрића варијабилних трошкова за различите врсте производње може послужити као подлога за економску анализу и планирање пословања газдинства, ради добијања квалитетних производа уз што је могуће ниже трошкове. Израда калкулација на пољопривредним газдинствима, пољопривредним произвођачима може и треба да послужи као основа за проверу сопствене технологије и остварених резултата на бази економских и технолошких показатеља производње.

Драган Колчић, Стручни сарадник за агроекономију Пољосервис Књажевац

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

two × 1 =