Одржана 18. седница Скупштине општине Сокобања

Друштво Политика

Јуче је одржана 18. седница Скупштине општине Сокобања. Одборници су већином гласова усвојили свих 18 тачака колико их је било на дневном реду.

У оквиру прве тачке дневног реда усвојен је извештај о извршењу буџета општине Сокобања за првих девет месеци ове године. Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од 536.413.242,09 динара, што представља 70,71% у односу на планиране приходе буџета. Расходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године извршени су у укупном износу 415.282.379,13 динара, што представља 48,77 % у односу на план дефинисан ребалансом буџета општине Сокобања за 2021. годину.

Већином гласова одборници су усвојили и Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Сокобања у 2022.години у оквиру кога се планира постављање мерне станице код прекршајног суда. Програмом контроле квалитета ваздуха успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији општине Сокобања. Локална мрежа мерних места успоставља се ради праћења квалитета ваздуха на нивоу јединице локалне самоуправе у циљу сагледавања и предузимања мера заштите ваздуха од загађивања. Подаци са мерне странице биће доступни и на сајту општине Сокобања.

− На овој седници нашле су се и одлуке које се доносе закључно са 30. новембром а тичу се пореза на имовину за наредну годину, као и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Што се тиче одлуке која се односи на порезе на имовину, цене ће углавном бити на нивоу овогодишњих. Дошло је до неког умањења које се односи на грађевинско земљиште за другу и трећу зону и на породичне куће за становање у трећој и четвртој зони, док је у првој зони нешто увећан порез на имовину за пословне просторе − рекао је Владан Петковић, председник Скупштине општине Сокобања.

Код Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта уведена је нова ставка која се односи пре свега на хотеле. Наиме, коефицијент за обрачун доприноса за намену „хотели”, до сада је у Сокобањи био веома висок 1,5, а сада је смањен на 1,0 тако да је изједначен са стамбеним зградама. Примера ради у Врњачкој Бањи је 0,4 што је изузетно повољно за инвеститоре.

Једна од веома важних одлука на јучерашњој седници односила се и на Предлог одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације подручја Сокобања.

− Ми бисмо овим изменама и допунама требали да решимо неке текуће проблеме који су се појавили у самој примени планског документа али и оне од круцијалне важности за Сокобању, а тичу се пре свега изградње инфраструктуре − рекао је Петковић.

Неколико тачака на јучерашњој седници односило се на екологију као што је одлука о приступању и изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Сокобања. А одборници су усвојили и одлуку о приступању изради Стратегије за за младе са Акционим планом за њено спровођење.

Одборници су већином гласова усвојили и Одлуку о накнадама за рад Комисије за реализацију енергетске санације. Наиме, Општинско веће је на једној од прошлих седница усвојило и одговарајући правилник а ускоро ће кренути набавка соларних панела за које је општина са ресорним министарством обезбедила средства .

− Што се тиче Предлога Закључка о давању сагласности на III Ребаланс Програмa пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања” Сокобања за 2021. годину, као што сте видели доста улица је урађено у Сокобањи, требало је урадити још. Очекивали смо да се оконча реконструкција дела улице Стевана Мокрањца, Косовке девојке и Чубурске. Реализовали смо и јавну набавку везано за извођача радова за уградњу шест хиљада кубика гребаног асфалта за све 24 месне заједнице. Тако да се надамо да ћемо то уколико нам временске прилике дозволе све реализујемо а ако не, акцију ћемо наставити на пролеће − рекао је Петковић.

Доста расправе било је у оквиру тачке Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП „Напредак” за првих девет месеци ове године, а која се односила пре свега на проблем водоснабдевања и изношење смећа. Општина је реализовала куповину камиона смећара, у плану је још један и обнова возног парка како би се наредна сезона дочекала спремније.

Седница је одржана у малој сали Скупштине општине Сокобања.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

one × two =