Skupština

Nove izmene statuta smanjuju broj odbornika

Politika

Na juče održenoj sednici Skupštine opštine Sokobanja odbornici su usvojili izmene statuta opštine Sokobanja jer je bilo neophodno uskladiti ga sa važećim zakonom. Izmene se odnose i na broj odbornika, pa će u narednom sazivu skupštinu činiti 25 umesto sadašnjih 30 odbornika.

Većinom glasova usvojen je i program rada Skupštine opštine Sokobanja za 2019. godinu. Opštinski parlament je usvojio i odluke koje se tiču procesa komasacije koji je otpočeo u katastarskim opštinama Beli Potok, Žučkovac, Poružnica, Resnik, Sokobanja, Trgovište i Trubarevac. Usvojena je odluka o pribavljanju pokretnih stvari u javnu svojinu opštine Sokobanja koja podrazumeva obnovu autoparka nabavkom dva putnička vozila i nabavku računarske opreme za potrebe Opštinske uprave, Skupštine opštine i Komisije za komasaciju zemljišta na teritoriji opštine.

Skupština

Većinom glasova razrešen je dužnosti član školskog odbora Marko Lukić i na njegovo mesto imenovan Miodrag Nikolić iz Sokobanje. Razrešen je i dosadašnji predsednik Upravnog odbora Centra sa socijalni rad, Merima Atanasković i na njeno mesto imenovana je Ana Naumovski iz Sokobanje.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju programa korišćenja sredstava od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u Sokobanji u 2019. godini kojom će planirani prihod od tri i po miliona dinara biti usmeren za uređenje izletišta na teritoriji opštine Sokobanja. Planirana sredstva od boravišne takse u 2019. od 28 miliona dinara, prema usvojenoj odluci, biće utrošena za rad Turističke organizacije Sokobanja, za promociju Sokobanje i izgradnju Letnje pozornice „Vrelo”. Sredstva od 15,7 miliona dinara, od naknade za zaštitu životne sredine, biće utrošena na sufinansiranje izrade idejnog projekta sanacije i rekultivacije postojeće deponije u Sokobanji sa pratećom dokumentacijom u iznosu od 800 hiljada dinara, održavanje zaštićenog prirodnog dobra Ripaljka u iznosu od milion i 850 hiljada dinara, pet miliona dinara biće opredeljeno za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Sokobanji, za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju druge faze glavnog gradskog kolektora za odvođenje otpadnih voda u Sokobanji biće utrošeno 500.000 dinara, za izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne i kišne kanalizacije u ulicama u Sokobanji opredeljeno je 6.650.000 dinara, 400.000 dinara namenjeno je za merenje alergenog polena u Sokobanji i 500.000 dinara biće utrošeno za sprovođenje aktivnosti na suzijanju komaraca u Sokobanji.

Odbornici Demokratske stranke bojkotovali su i ovu sednicu Skupštine opštine Sokobanja.

Skupština

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

five − one =