Zgrada opštine

Наставак излагања на увид дела бирачког списка за подручје општине Сокобања

Друштво

Укидањем ванредног стања на територији Републике Србије настављене су изборне радње које претходе локалним и пaрламентарним изборима који ће бити одржани 21. јуна. С тим у вези, Општина Сокобања обавештава све грађане да је део Јединственог бирачког списка за територију општине Сокобања изложен у седишту Општинске управе општине Сокобања, Улица Светог Саве бр. 23, спрат 2, канцеларија бр. 22.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Сокобања могу поднети Општинској управи у времену од 8 до 16 часова сваког радног дана и у нерадне дане од 10 до 14 сати, наjкасније до закључења бирачког списка до 24,00 часа 5. јуна 2020. године.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа Општине Сокобања до закључења бирачког списка, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања избора, односно најкасније 17. јуна 2020. године, решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе. Након закључења бирачког списка, захтеви се могу подносити непосредно Министарству или преко Општинске управе Општине Сокобања

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно најкасније до 24,00 часа 30.5.2020. године, поднети захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Сокобања (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

За сва ближа обавештења грађани се могу информисати у Општинској управи Општине Сокобања лично или путем телефона на број 0648560728.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

3 × 1 =