Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације

Друштво

Након што је скоро усвојен Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања, објављен је и Јавни позив за учешће привредних субјеката који ће изводити те радове.

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођењеактивности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Eнергетскa санације у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Сокобања.  Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавке, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја, а рок за подношење пријава је до 14. децембра 2021. године.

Након оцена и избора привредних субјеката Општина ће закључити Споразум о техничкој сарадњи, а потом ће расписати јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Сокобања.

Насловна фотографија: Илустрација.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

8 + 7 =