Бесповратни подстицаји за сеоски туризам и старе занате

Друштво

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години, стоји у допису који је стигао нашем медију од стране ПССС „Пољосервисˮ Књажевац.

Подстицаји обухватају инвестиције у: сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство и у сектору уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције улагања у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности.

Право на коришћење подстицаја, у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице -привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим конкурсом, подносе се до 27.09.2019. године. Информације у вези са расписаним конкурсом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

ПССС „Пољосервисˮ Књажевац
Драган Колчић, стручни сарадник за агроекономију

Извор насловне фотографије: Архива СОКОпрес.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

18 + 13 =