Opština kupila “Trebič”

Nakon što je iz državnog vlasništva prešla u privatne ruke, imovina kombinata “Trebič” ponovo je postala deo javnog vlasništva. Pošto je stečajni upravnik privatnog preduzeća za preradu mleka i proizvodnju sireva “Trebič MM” oglasio prodaju pokretne i nepokretne imovine javnim nadmetanjem, novi vlasnik nekadašnje imovine “Trebiča” postala je opština Sokobanja. Kupovinom ovog prostora rešiće se, […]

Dalje...