Постављање професионалних управника

Друштво

У складу са Законом о становању и одржавању зграда општинска управа Општне Сокобања почела је са постављањем професионалних управника у оним зградама у којима станари нису сами регистровали стамбену јединицу, каже Никола Николић, шеф одсека за урбанизам и грађевинарство општине Сокобања. Велика већина стамбених зграда и раније је имала Скупштину станара која је бирала председника из редова својих чланова и нови Закон о становању и одржавању зграда ту суштински ништа и није променио, осим што се некадашњи председник скупштине сада зове управник зграде.

Оно што је новина је да је општина дужна да, уколико станари не могу да се сложе ко ће водити Скупштину станара, управљање зградом повери професионалном управнику, кога ће станари плаћати. Управници зграда које станари бирају између себе немају обавезу да полажу никакве испите да би обављали овај посао. Професионални управници морају да прођу обуке и озбиљан испит, не смеју да буду осуђивани, морају тај посао да обављају на високом нивоу, плаћени су за тај посао и имају прописане обавезе.

На територији општине Сокобања постоје два лиценцирана професионална управника стамбених зграда које за сваку стамбену јединицу, којих има 75, поставља општина Сокобања. Управник зграде је представник станара зграде и предузима све потребне правне радње, организује радове на заједничким деловима зграде и земљишта око зграде, као и хитне интервенције. Поред тога он прима пријаве кварова и других проблема као што јенепоштовање кућног реда. Како је новим законом предвиђена обавеза регистрације стамбених заједница у Регистар стамбених заједница, управник је дужан да обави све потребне радње поводом и у вези са овом регистрацијом.

Такође је дужан да води евиденцију свих посебних, заједничких и самосталних делова зграде, свих власника и закупаца. Још једна од обавеза је и да управља и располаже средствима са текућег рачуна зграде, наравно не самостално него на основу одлуке стамбене заједнице, којој одговара за свој рад. Управници зграда само су заступници воље станара, сва власт остаје у рукама станара, док управник има овлашћење само да спроводи вољу станара.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

six + nine =