SO

Одржана седница СО Сокобања – једногласно усвојене све тачке

Друштво Политика

Данас је одржана 27. седница Скупштине општине Сокобања, а пред одборницима се нашло пет тачака дневног реда и све су усвојене једногласно.

Највише полемике изазвала је прва тачка која се односила на израду Плана детаљне регулације за изградњу ветропарка „Честобродицаˮ на територији општине Сокобања. Одборници су једногласно донели одлуку да се приступи изради Плана детаљне регулације за изградњу поменутог ветропарка. Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације за изградњу ветропарка у површини око 170,66 ha и обухвата одређене катастарске парцеле у КО Јошаница, Рујевица и Врбовац, а коначна граница планског подручја биће утврђена и дефинисана Нацртом Плана детаљне регулације. Финансијска средства потребна за израду Плана детаљне регулације обезбедиће наручилац, привредно друштво „Vetroenergo dooˮ из Београда.

SO

Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинскa управa општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине. На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину саставни део ове Одлуке је Решење о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације, како би се у најранијој фази развоја пројекта ветроелектране реализовао концепт превентивне заштите животне средине и омогућило да се пројекат у потпуности конципира у складу са принципима одрживог развоја, а која је донета по претходно прибављеном мишљењу Општинске управе општине Сокобања, одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине.

Одборници су једногласно усвојили и Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки и поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Овим Правилником се ближе уређује планирање набавки, начин спровођења поступака јавних набавки, поступака набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга и праћење извршења закључених уговора о набавкама, као и одговорност за законито, стручно и благовремено поступање у вези с набавкама, као и одговорност за законито, стручно и благовремено поступање у вези с пословима јавних набавки, као и поступак набавки на које се закон не примењује унутар Општине Сокобања, односно њених органа. Правилником се уређује поступак планирања набавки, рокови израда и доношења плана јавних набавки, плана набавки и измене плана јавних набавки и плана набавки, овлашћења и одговорности одељења у оквиру Општинске управе, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања набавки.

SO

На данас одржаној седници усвојен је и предлог Програма коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине на територији општине Сокобања у овој години, као и предлог Одлуке о одређивању бројних ознака јединица цивилне заштите који није био отворен за јавност.

Седница је одржана у малој сали скупштине општине Сокобања.

 

1 thoughts on “Одржана седница СО Сокобања – једногласно усвојене све тачке

  1. Bitni su vam vetroparkovi, a što u banji nema vode, to nikoga nije briga. Bolje bi vam bilo da rešavate problem vodosnabdevanja, nego što sastančite i razgovarate o vetrenjačama…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

3 + 4 =