PSSS Knjaževac: Vreme za zimsku zaštita voćaka

Društvo Poljoprivreda

Ovih dana voćari obavljaju rezidbu. Zima je bila izuzetno blaga, što pogoduje prezimljujućim formama patogena i štetočina. Pre kretanja vegetacije neophodna je zimska zaštita kako bi se smanjio infektivni potencijal i olakšala zaštita u vegetaciji.

Kod jabučastog voća najznačajnije štetočine su: Aphis pomi – zelena jabukina vaš, Eriosoma lanigerum – krvava vaš, Quadraspidiotus perniciosus – kalifornijska štitasta vaš, Panonychus ulmi – crvena voćna grinja, Adoxophyes reticulana – smotavac pokožice ploda, Psylla pyri – obična kruškina buva i dr. A prouzrokovači bolesti: Venturia inaequalis i V. pirina – čađavost i pegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške – Erwinia amylovora – bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka, pepelnica jabuke – Podosphaera leucotricha, Taphrina deformans – kovrdžavost lišća breskve i dr.

Kod koštičavog voća: Lecanim corni – štitasta vaš, Myzus persicae – zelena breskvina vaš, Anthonomus pomorum – cvetojed, trešnjine muve – Rhagoletis cerasi i dr. Bolesti: Monilinia laxa – sušenje cvetova, grana i grančica, šupljikavost lista – Stigmina carpophylla, Blumerielle jaapi – prouzrokovač lisne pegavosti.

Zimsko zaštita smanjuje brojnost štetočina i vrši se po orezivanju, pre kretanja vegetacije ili u fazi bubrenja pupoljaka. Tretiranje se vrši pri višoj temperaturi od 7ºC, po tihom vremenu, bez vetra. Voćke treba okupati rastvorom preparata, kako bi preparat dospeo do svih delova biljke.

Ervinia   Jabuka   PSSS 

Jedna od mera smanjenja infektivnog potencijala je tretiranje opalog lišća 5% rastvorom uree (u količini od 1000 L/ha). Pregledati jabučasto voće, pre svega dunje, na prisustvo bakteriozne plamenjače. Ako ima sasušenih grana, odstraniti ih od mesta oboljenja prema stablu za 30–50 cm, izneti iz zasada i spaliti. Alat za orezivanje se dezinfikuje u 96% etil alkoholu ili u varikinu.

Za zimsku i ranoprolećnu zaštitu, primenjuje se sledeća kombinacija preparata: akt. m. mineralno ulje (Nitropol S, Letol EC, Belol, Galmin) uz dodatak bakarnih preparata: Bakar oksihlorid, Funguran OH, Everest, Kuproxate, Kuprablau Z i dr. Ili upotrebiti gotovu kombinaciju aktivnih materija (Crveno ulje, Plavo ulje, Bakarno ulje). Kod jabučastog voća idu više koncentracije mineralnog ulja (3 – 4%) i dodaju se insekticidi – piretroidi (Byfin 100 EC, Fobos EC, Cythrin 250 EC, Cipkord 20 EC).

Živorad Jovanović, dipl. ing. zaštite bilja

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

nine + 14 =