СО: Без опозиције разматран полугодишњи финансијски извештај

Друштво Политика

На данашњој седници Скупштине општине одборницима је представљен извештај о извршењу буџета општине Сокобања за период од 1. јануара до 30. јуна ове године. Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су износу од 253.398.980 динара што представља 24,42% у односу на годишњи план.

Упоредном анализом са оствареним приходима са претходном годином за наведени извештајни период остварени су већи приходи у овој години, код пореза на имовину физичких лица за 2.498.231 динар, пореза на имовину правних лица за 2.503.990 динара, боравишне таксе за 2.091.063 динара, доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 15.348.616 динара, пореза на остале приходе за 468.091 динар, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 627.517 динара, накнаде за коришћење природног лековитог фактора за 2.036.985 и остали приходи у корист нивоа општина за 3.217.579 динара.

Расходи и издаци буџета у поменутом периоду извршени су у укупном износу од 272.412.741 динара што представља 42,09% у односу на планирани годишњи расход.

Директор ЈКП „Напредак” Саша Дрљача одборницима је поднео извештај за период од 1. априла до 30 јуна 2019. године. Поред обављања основних делатности одржавања градске чистоће, сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса луталица и одржавања кишне и фекалне канализације, у поменутом периоду извршена је и замена 528 водомера. Поред тога у Драговићевој улици је постављено 60 водомера са даљинским очитавањем, као пилот пројекат за даљу уградњу оваквих водомера. Предузеће је, такође, било ангажовано на Пројектима реконструкције постројења за прераду питке воде „Царина” и реконструкцију водоводне мреже у улицама Краља Петра I и Светог Саве. У склопу извођења радова на реконструкцији водоводне мреже, урађена је реконструкција фекалне канализације у улици Светог Саве, дужине 40 метара.

Усвојен је и програм аутоматизације рада резервоара „Нови завод” који подразумева увођење аутоматског пуњења резервоара што би допринело редовном и равномерном снабдевању водом свих корисника, како Специјалне болнице „Сокобања”, тако и корисника који се снабдевају водом из овог резервоара. Предвиђеним програмом обухваћени су сви планирани радови и активности на аутоматизацији рада резервоара „Нови завод”.

Skupština

Општински парламент је усвојио и одлуку о увођењу географско-информационог система општине Сокобања. У питању је пројекат који је општина Сокобања реализовала у сарадњи са организацијом „ЕУ ПРО”. Увођењем поменутог програма биће унапређено прикупљање, обрада, анализа, управљање, приказивање и одржавање просторно оријентисаних и других информација и података, који су раније били чувани у аналогном и дигиталном облику. Основни циљ успостављања овог система је добијање поузданог заједничког информационог система на нивоу локалне самоуправе, који ће служити као алат за ефикасније, економичније и модерније управљање општинским ресурсима.

Усвојена је и одлука о начину поверавања права коришћења природног лековитог фактора којим су дефинисани поступци и накнаде за коришћење лековитог фактора кроз јавни конкурс да би дотадашње кориснике увела у систем плаћања природног лековитог фактора, а све због усклађивања са Законом о бањама. Тим поводом именована је и комисија за поверавање и праћење права коришћења природног лековитог фактора која ће радити у саставу: Славиша Антонијевић, доктор специјалиста пнеумофизиологије, председник комисије, Сандра Марковић, мастер економиста и Зоран Војиновић, дипломирани инжињер заштите на раду.

Усвојена је и одлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности у КО Сокобања ради изградње непројектоване слепе улице са окретницом са прилазом из Спортске улице у складу са Планом генералне регулације подручја Сокобања.

Одборници Демократске странке нису присуствовали седници, док су одборници Социјалистичке партије Србије напустили заседање незадовољни начином вођења седнице.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

1 + 16 =