Impresum

SOKOPRESS

Upisan u registar medija pod rednim brojem IN000679, u formi Samostalna elektronska izdanja internet portali

Osnivač: Društvo za informisanje „Al pres” d.o.o. Aleksinac, Knjaza Miloša 114/17

Direktor: Jelena Radovanović

Glavni i odgovorni urednik: Ninoslav Miljković

Redakcija:

Katarina Petrović

Kristijan Đorđević

Marko Božinović

Saradnici:

Olivera Denić

Aleksandra Jakovljević

Vesna Janković

Ana Naumovski

Kontakt: sokopres@gmail.com; 018/ 808 – 344, 060/ 380-83-44