Održana 17. sednica SO Sokobanja

Društvo

Juče je održana 17. sednica Skupštine opštine Sokobanja. Na dnevnom redu bilo je ukupno 25 tačaka, uključujući i dve tačke koje su na početku sednice uvršćene kao dopuna dnevnom redu a odnosile su se na razrešavanje dužnosti direktora biblioteke Jasmine Paljević Ilić, na njen lični zahtev i imenovanja Jelene Stojanović za v.d. direktora Narodne biblioteke „Stevan Sremac”.

U okviru prve tačke dnevnog reda odbornicima je podnet izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. Prihodi i primanja budžeta u izveštajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 299.819.629,82 dinara, što predstavlja 34,53% u odnosu na planirane prihode budžeta. Rashodi i izdaci budžeta u periodu od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine izvršeni su u ukupnom iznosu 254.189.753,60 dinara, što predstavlja 26,57% u odnosu na plan definisan rebalansom budžeta opštine Sokobanja za 2021. godinu.

Većinom glasova usvojena je i odluka o donošenju plana detaljne regulacije obilaznice u Sokobanji. Sastavni deo ove Odluke su i  izveštaji o izvršenoj stručnoj kontroli nacrta Plana detaljne regulacije obilaznice i o obavljenom javnom uvidu u nacrt Plana detaljne regulacije obilaznice.

Odbornici su usvojili i i odluku o o naknadama za rad Komisije za realizaciju Akcionog plana za upis i evidentiranje imovine opštine Sokobanja i utvrđivanje kapitala javnih preduzeća. Članovima Komisije koji nisu zaposleni u nekom od organa jedinice lokalne samouprave pripada naknada za rad u Komisiji u neto iznosu od 15 hiljada dinara mesečno. Članovima Komisije koji su zaposleni u nekom od organa jedinice lokalne samouprave ili zaposleni u ustanovi ili javnom preduzeću čiji je osnivač opština Sokobanja pripada naknada za rad samo ako poslove Komisije obavljaju van radnog vremena i u neradnim danima i nemaju pravo na naknadu u fiksnom iznosu već na osnovu broja sati provedenog u radu komisije, a cena sata iznosi 200 dinara.

Na juče održanoj sednici usvojeno je i rešenje o imenovanju Bojana Todosijevića na mesto direktora jP „Zelenilo” Sokobanja, na period od četiri godine. Većinom glasova usvojeni su i izveštaji o radu, pripremljenosti i realizaciji programa obrazovnih ustanova u Sokobanji. Odbornici su dali saglasnost i na II Rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zelenilo” i JKP „Naredak”.

U okviru odborničkih pitanja, šef odborničke grupe SNS Dragan Nikolić, ponovio je zanimljiv i pre svega lep  predlog, koji je izneo i na prethodnoj sednici, da  na kraju školske godine, osnovci budu nagrađeni tako što će im opština pokloniti po bicikl i dobio obećanje da će službe u narednom periodu obračunati, koliko je sredstava potrebno izdvojiti za tako nešto.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova ili jednoglasno.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

five − 2 =