zgrada opstine

Za kapitalne investicije u 2019. skoro pola budžeta

Društvo

Ukupni prihodi budžeta opštine Sokobanja iznose 804.412.553 dinara. Donacije od međunarodnih organizacija su 117.766.351 dinara, a transferi od drugih nivoa vlasti 21.504.000 dinara. Neraspoređeni višah prihoda iz ranijih godina je 74.522.242 dinara, a sopstveni prihodi budžetskih korisnika su 2.763.658 dinara. Odlukom o budžetu opštine Sokobanja za 2019. godinu planirana su sredstva za kapitalne investicije u iznosu od 436.232.433 dinara ili 42,7 % ukupnog budžeta.

Tokom ove godine opština Sokobanja planira da završi mnoge kapitalne investicije, kaže Isidor Krstić, predsednik opštine Sokobanja. Prema njegovim rečima, čim vremenski uslovi dozvole nastaviće se sa radovima na izgradnji „Vrela” i to druge faze velike scene letnje pozornice u iznosu od 23.800.000 dinara, kao i izgradnja faze B i C završne faze velike scene u iznosu od 54.814.537 dinara.

letnja pozornica
Velika scena Letnje pozornice “Vrelo”

Tokom ove godine, odnosno čim vremenske prilike to dozvole, nastaviće se i sa rekonstrukcijom parka na Banjici. U okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, koji nosi naziv „Balneološki i zdravstveni turizam”, u narednom periodu biće zamenjene pešačke staze, uređene zelene površine, a takođe će biti zamenjene i oštećene sprave za vežbanje, koje se nalaze u ovom parku. Ukupna vrednost ovih radova iznosi 30.000.000 dinara.

‒ Tokom ove godine dosta toga će se uraditi i na poboljšanju vodosnabdevanja u Sokobanji, što nam je trenutno jedan od prioritetnih problema ‒ ističe Krstić.

park banjica
Park “Banjica”

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže, sa pristupnim vodovima, rezervoarima i pripremom za daljinsko upravljanje i izrada projekta izgradnja bunara Krkino kućište iznosi 3.100.000 dinara. Radovi na rekonstrukciji postrojenja za preradu vode za piće „Carina” i rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u ulicama Miladina Živanovića, 27. Marta, Mitropolita Mihaila, Kralja Petra, Branka Đurića, Miće Panića, Svetog Save i gradskog parka „Centar”, izvodiće se u okviru projekta „Voda za investicije-Sokobanja” EUROPRO. Ukupna vrednost radova iznosi 101.991.042 dinara, od toga 16.063.589 dinara iz budžeta Opštine Sokobanja, a 85.927.453 iz donacija Međunarodnih organizacija EU.

‒ U toku ove godine krenućemo i sa rekonstrukcijom zgrade stare škole, jer su stvoreni svi preudslovi za to ‒ dodaje Krstić.

Pored toga, prvi put na teritoriji naše opštine započet je i proces komasacije zemljišta. Prostor koji će biti obuhvaćen komasacijom je potez od Sokobanje do Bovanskog jezera u površini od 956 hektara i obuhvata delove sedam katastarskih opština. Cilj ove komasacije je i uređenje korita reke „Moravice”, formiranje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i formiranje oblika i ukrupnjavanje parcela. U okviru toga biće uređena leva i desna obala reke Moravice kroz Sokobanju kao pešačka i biciklistička staza.

kej reka moravica
Prema rečima Isidora Krstića, Sokobanja je oduvek bila predmet interesovanja mnogih investitora međutim zbog neuređenih lokacija i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, većina investitora je odustajala od ulaganja u banju pod Ozrenom.

‒ Mi se iskreno nadamo da ćemo u budućem periodu i što kraćem roku te probleme rešiti i stvoriti dobre uslove koji će privući mnoge ozbiljne investitore ‒ ističe Krstić.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

8 + fourteen =